Προτάσεις “για την καλύτερη λειτουργία Μερικών και Γενικών Διαχειρίσεων Ελληνικής Αστυνομίας”, καταθέτει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, με ανοιχτή επιστολή της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκα και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο Κ. Τσουβάλα.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Από τις αρχές του έτους 2017 που η πρώην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο τέως Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετονομάστηκε σε Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) και οι αρμοδιότητές της περιήλθαν στη νεοσύστατη Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών (Δ.Ε.Ε.Π.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.), έχουν παρατηρηθεί πλήθος δυσλειτουργιών στον έλεγχο και στην ενταλματοποίηση δαπανών κάθε κατηγορίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών αλλά και τη δυσμενή καθημερινότητα που βιώνει ο συνάδελφος ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει «αθωράκιστος» τα νέα, σύγχρονα και πολύπλοκα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Η έλλειψη καυσίμων κίνησης για τα οχήματα και θέρμανσης για τα κτίρια, η έλλειψη αναλώσιμων υλικών όπως γραφική ύλη, μελάνια εκτυπωτών κ.λπ. τα οποία θεωρούνται πλέον είδη πολυτελείας, αναγκάζει τους συναδέλφους να πληρώνουν πολλές φορές από τη δική τους τσέπη ώστε να λειτουργεί υποτυπωδώς το σύστημα και προκειμένου εξυπηρετηθεί ο πολίτης που απευθύνεται στην Υπηρεσία, επιβαρύνοντας έτσι τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Οι δε βλάβες στα οχήματα, η έλλειψη λειτουργικών  μη ληγμένων αλεξίσφαιρων γιλέκων, είναι το κερασάκι στην τούρτα των ελλείψεων.

Η πραγματικότητα αυτή δυστυχώς δεν αποτελεί απόρροια μονάχα της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης κονδυλίων, αλλά και της έλλειψης προσωπικού στην αρμόδια Διεύθυνση Εκκαθάρισης Δαπανών καθώς και του ανεκπαίδευτου προσωπικού των μερικών και γενικών διαχειρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό λαθών και τη μη ενταλματοποίηση πλήθους δαπανών. Έχουν υπάρξει μεν προσπάθειες επίλυσης με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες όμως δε λύνουν οριστικά το πρόβλημα.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι πάγιες προκαταβολές των Οικονομικών Υπηρεσιών να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά, αδυνατώντας να καλύψουν πάγιες και επιτακτικές ανάγκες όπως χορήγηση προκαταβολής έναντι υπομνήματος στο προσωπικό που ενισχύει τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Επίσης, η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ιδιώτες οι οποίοι δεν επιθυμούν πλέον να συνεργάζονται με την Αστυνομία, δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Πέραν των παραπάνω προβλημάτων, η κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας σύμφωνα με το  ΦΕΚ Β΄ 3135 – 8/9/2017 αναφορικά με το υπόλοιπο διάστημα του 2017 – καθώς και με νέο που θα εκδοθεί για το 2018, θα κληθεί να υλοποιήσει προμήθειες όπως π.χ. καύσιμα κίνησης οχημάτων και θέρμανσης με ανοιχτούς διαγωνισμούς, χωρίς να υπάρχει έμπειρο προσωπικό ή προσωπικό ειδικών καθηκόντων που να γνωρίζει τις εξειδικευμένες διαδικασίες ώστε να μην καταστεί στο μέλλον υπόλογο για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες δε γνωρίζει  και δε μπορεί να αποφύγει.

Από το σύνολο δε της Νομοθεσίας γίνεται σαφές ότι, οποιαδήποτε παράλειψη από τους αρμόδιους χειριστές των Γενικών και Μερικών Διαχειρίσεων είναι δυνατόν να προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα που επισύρουν αυστηρές νομικές και διοικητικές κυρώσεις, χωρίς να αποκλείεται και ο άμεσος χρηματικός καταλογισμός σε βάρος των υπαιτίων σε περίπτωση επελεύσεως οικονομικής ζημίας του Δημοσίου, καθιστώντας τους αστυνομικούς υπαλλήλους – διαχειριστές των οικονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας «έρμαια» των συνεχόμενων αλλαγών της νομοθεσίας και κατ’ επέκταση του τρόπου αντιμετώπισης των δαπανών, για την κατανόηση των οποίων απαιτείται νομική υποστήριξη.

Προς επίλυση των ανωτέρω η Ένωσή μας, προτείνει τα ακόλουθα:

α) Τοποθέτηση στη Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών  (Δ.Ε.Ε.Π.Δ.) της Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. ικανού αριθμού έμπειρων στελεχών προκειμένου να επιταχυνθεί το έργο της, δεδομένης της επικείμενης λήξεως του οικονομικού έτους και της αποφυγής μετακύλισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο νέο έτος (κάτι το οποίο αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση).

β) Τη δυνατότητα υλοποίησης προμηθειών από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας μόνο με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του πρόχειρου διαγωνισμού (και όχι του ανοιχτού διαγωνισμού), διαδικασίες που ήδη γνωρίζουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα οικονομικά θέματα και δε θα δημιουργήσουν πρόσθετα υπηρεσιακά προβλήματα όπως ακινητοποίηση του στόλου οχημάτων λόγω καυσίμων ή βλαβών, ανυπαρξία θέρμανσης αστυνομικών κτιρίων ή κρατητηρίων ή σχολών Αστυνομίας, καθώς και καταλογισμούς σε συναδέλφους λόγω άγνοιας ή λαθών.

γ) Ουσιαστική εκπαίδευση του αστυνομικού – πολιτικού προσωπικού των μερικών και γενικών διαχειρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα η εκπαίδευση προτείνεται να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένα στελέχη αναφορικά με το Νόμο των Δημοσίων Συμβάσεων και με πρακτική εκπαίδευση σε όλες τις πλατφόρμες (ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ermis.gov.gr κ.λ.π.). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε συνεργασία είτε με το ινστιτούτο επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), είτε με ιδιωτική εταιρεία [όπως πρόσφατα έγινε μία προσφορά στην ΕΛ.ΑΣ. από την ιδιωτική εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS AE σχετικά με την εκπαίδευση πάνω στον νόμο των δημοσίων συμβάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με κόστος 270,00€ το άτομο (το κόστος βάρυνε τους συμμετέχοντες)], πλην όμως τα έξοδα να μην βαρύνουν τους συμμετέχοντες  όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 1728/17/2377403 από 27-11-2017 έγγραφο Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ.Α.Υ./Δ.Ε.Α.Α.Π./ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ,   αλλά να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του Δημοσίου.

δ)  Άμεση έκδοση εγκυκλίου για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα επικαιροποιείται συνεχώς, όπως αυτά έχουν καθοριστεί για τις δαπάνες μετακινήσεων με την υπ’ αριθ. 2/73/ΔΕΠ από 4-1-2016 Υ.Α. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 20 – 14/1/2016), ώστε να μην υπάρχουν συνεχώς λάθη και αμφιβολίες σχετικά με τη σύνταξη των δικαιολογητικών των δαπανών.

ε) Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων – τράπεζας πληροφοριών ή ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της δημιουργίας αυτής, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν την λειτουργία των γενικών και μερικών διαχειρίσεων του οικονομικού, με καθημερινή – συνεχή και αδιάλειπτη ανανέωση των περιεχομένων ανάλογα με τις αλλαγές που επέρχονται στο νομικό καθεστώς (χαρακτηριστικά αναφέρονται οι ιστοσελίδες ΔήμοςNET και e-dimos.gr πάνω στις οποίες στηρίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

στ) Τοποθέτηση σε κάθε Γενική και Μερική Διαχείριση συναδέλφων πτυχιούχων Οικονομικών Επιστημών – Λογιστικής κ.λπ.

Όλα τα ανωτέρω υπήρξαν προϊόν συνεργασίας με τους Διαχειριστές των Υπηρεσιών μας και αποτελούν πρόταση της Ένωσής μας για την καλύτερη λειτουργία των Μερικών και Γενικών Διαχειρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.