Απόφαση προσωρινής αναστολής του καταλογισμού του προστίμου των 38 εκατομμυρίων ευρώ στη ΣΕΚΑΠ του Ιβάν Σαββίδη, έλαβε προ ολίγου το Πρωτοδικείο Ροδόπης στην Κομοτηνή, όπου και συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι της επιχείρησης.

Οριστικά το δικαστήριο θα αποφασίσει σχετικώς στις 17 Ιανουαρίου 2018.

Η εταιρεία, το Δ.Σ. της οποίας αποφάσισε να προσχωρήσει σε παύση πληρωμών και πτώχευσηαν δεν αποκατασταθεί άμεσα η επαπειλούμενη αδυναμία λειτουργίας της”, με την προσφυγή της ζητά να ανασταλεί η επιβολή του προστίμου έως ότου αποφανθεί τελεσίδικα το Συμβούλιο Επικρατείας.