Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, την Κυριακή θα διενεργηθεί περιμετρικά και εντός του οικισμού Κοσμίου ψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) από εδάφους.

O ψεκασμός θα ξεκινήσει μετά τις 8:30 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Απευθύνεται παράκληση ώστε, κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για μία ώρα μετά, να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού, να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ), τα κλιματιστικά να είναι κλειστά, να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή.

Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στις Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. πρωτ. 4408/60014/25-04-2018 και 4409/60016/25-4-2018, καθώς και των με αριθ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 19586/07-03-2018 και Δ1α/Γ.Π. 30814/26-04-2018 εγγράφων του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

  • με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η NOVAFARM Α.Ε.
  • με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα που ορίζονται με τις προαναφερθείσες Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στα τηλέφωνα 2531354141, 2531354107, 2531354106, είτε στο κινητό 6972.777552 (Τοπικός Συντονιστής Π.Ε Ροδόπης).