Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ενόψει του σχολικού έτους 2015-2016, για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού, πρόκειται να προσλάβει ο ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, από τις 06:00 της Τρίτης 25 Αυγούστου 2015, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) της Δευτέρας 31 Αυγούστου 2015.

Στη συνέχεια πρέπει να την εκτυπώσουν, να την υπογράψουν, και να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, σε φάκελο, συστημένα ή με courier, μαζί με τις βεβαιώσεις της Διδακτικής και Επαγγελματικής προϋπηρεσίας τους καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, και εντός της προθεσμίας (25/8 – 31/8), στη Σχολική Μονάδα ΙΕΚ της πρώτης τους προτίμησης (όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά τους), υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής. Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στον φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα, ενώ οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2015-2016, και θα αφορούν κάθε ένα από τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μόνο την Περιφέρεια Αττικής ή μία και μόνο Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα στην ηλεκτρονική αίτηση να επιλέξει με σειρά προτίμησης και άλλα ΙΕΚ ΟΑΕΔ εφόσον το επιθυμεί και εφόσον σε αυτά προκηρύσσεται η ειδικότητά του.

Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ ΟΑΕΔ, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

– ΙΕΚ ΟΑΕΔ Δράμας (7ο χλμ. Δράμας – Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100, Δράμα, 2521081162).

– ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καβάλας (Περιγιάλι 2, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, 2510839088).

– ΙΕΚ ΟΑΕΔ Κομοτηνής (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, 2531020363).

– ΙΕΚ ΟΑΕΔ Ξάνθης (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, 2541066990, 2541066991).

– ΙΕΚ ΟΑΕΔ Ορεστιάδας (Κων/πόλεως 62, Τ.Κ. 68200, Ορεστιάδα, 2552023307).

– ΙΕΚ ΟΑΕΔ Σερρών (6ο χλμ. Εθνικής Οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, 2321050096, 2321035302).

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται, δίδονται στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.