ΕΡΓΜέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί  πακέτο  10.000 προσλήψεων, πεντάμηνης απασχόλησης στους δήμους της χώρας μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

Οι ειδικότητες της προκήρυξης, σύμφωνα με πληροφορίες αφορούν ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών Κήπου, ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν: εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ,  μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,  εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ,  εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ και άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αναφορικά με τις αμοιβές όσων απασχοληθούν μέσω των προγραμμάτων, προβλέπεται ότι για τους μεν άνεργους κάτω των 25 ετών ανέρχονται σε 652 ευρώ μικτά το μήνα και για ανέργους άνω των 25 ετών 748 ευρώ μικτά το μήνα.