ΟΠΕΚΕΠΕTην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης 2 μηνών, συνολικά 260 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προβλέπονται συνολικά 11 θέσεις, με 3 από αυτές να αφορούν στην υπηρεσία της Ροδόπης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ανοίγει τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε  την φόρμα «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη δύο 2 μηνών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, και ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.