Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τρίτη στις 18:00, το δημοτικό συμβούλιο Αλεξανδρούπολης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, είναι:

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2015 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης “ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 4. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανανεούμενη κατ’ έτος στα πλαίσια του υποέργου “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, Θυμάτων βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης” ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2015.(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μουσικών, έτους 2015 (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 7. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Μάκρης ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου του Υποέργου 1 : “ Κατασκευή Πάρκου στην Αγγ. Ποιμενίδη” Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.)
 9. Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Έργου “ Κατασκευή Τοιχείων Αντιστήριξης Κεντρικής Εισόδου Λουτρού” ( Εισηγ: κ. Κάβουρα Γ.)
 10. Αποδοχή  Δαπάνης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ για το σταθμό ΣΗΘΥΑ στο Νέο Κολυμβητήριο του Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)
 11. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” ( Εισηγ: κ Βαμβακερός)
 12. Συγκρότηση “Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015 ( Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 13. Αίτηση παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ: Πρόεδρος Δ.Σ)