Οι 22 θέσεις, ανά φορέα και ειδικότητα

Την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 1.314 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για προσλήψεις ημερησίων φυλάκων, νυχτοφυλάκων, προσωπικού καθαριότητας κ.α., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για διάστημα 7 μηνών, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία, κυρίως με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με διευρυμένο ωράριο.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα πραγματοποιηθούν συνολικά 22 προσλήψεις σε φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα στις Εφορείες Αρχαιοτήτων Έβρου, Ξάνθης και Καβάλας και Θάσου. Εκτός σχεδίων του Υπουργείου έμειναν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Ροδόπης και Δράμας, καθώς δεν προβλέπεται να γίνει καμία πρόσληψη.

Οι αντίστοιχες προς κάλυψη θέσεις κατανέμονται ανά φορέα και ειδικότητα ως εξής:

ΕΦΑ ΕΒΡΟΥ

Αρχαιολογικός χώρος Σαμοθράκης

  • ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 1 θέση

Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου

  • ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 3 θέσεις
  • ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 1 θέση

ΕΦΑ ΞΑΝΘΗΣ

Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αβδήρων

  • ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 2 θέσεις
  • ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 1 θέση

Έδρα Υπηρεσίας

  • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – 1 θέση

ΕΦΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Φιλίππων

  • ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 7 θέσεις
  • ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 1 θέση

Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου

  • ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 4 θέσεις
  • ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – 1 θέση