– Κονδύλι 558.650 € για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σε συνέχεια της ενεργοποίησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2014 – 2020 (νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ), η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη, προχώρησε στην έκδοση της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, η οποία  αφορά τη χρηματοδότηση με  558.650 € των αναγκαίων προσλήψεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,  για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας για το σχολικό έτος 2015 – 2016.