Αναλυτικό υπόμνημα με τις παρατηρήσεις του επί του νέου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα ποινικής και σωφρονιστικής πολιτικής, επιφυλάσσεται να υποβάλλει προσεχώς ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς όπως τονίζει, «η τελική μορφή του νομοσχεδίου απεστάλη στον Δ.Σ.Α. μόλις την προηγουμένη της κατάθεσής του στη Βουλή. Είναι φανερό ότι ο χρόνος δεν επαρκούσε για μια στοιχειωδώς σοβαρή επεξεργασία του».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην πρακτική της κατεπείγουσας διαδικασίας, σημειώνοντας πως «δεν δόθηκε στους αρμόδιους φορείς ο αναγκαίος χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση επί των διατάξεών του που θίγουν καίρια και σύνθετα ζητήματα απονομής ποινικής δικαιοσύνης».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το εν λόγω νομοσχέδιο «υφίστατο συνεχείς και αλλεπάλληλες τροποποιήσεις», και πως «η σπουδή αυτή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν επέτρεψε στον Δ.Σ.Α., όπως και σε άλλους επιστημονικούς φορείς, να παραστούν στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής και να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις  επί των κρίσιμων θεμάτων που ρύθμιζε το επίμαχο νομοσχέδιο και νυν νόμος του κράτους».