Ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ του Δήμου Κομοτηνής, κ. Γιάννης Γκαράνης.
Ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ του Δήμου Κομοτηνής, κ. Γιάννης Γκαράνης.

Στην πρόσληψη παιδιάτρου, για τον ιατρικό έλεγχο και τη φροντίδα των νηπίων όλων των Τμημάτων των Παιδικών Σταθμών του, προχώρησε το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής.

«Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των γονέων και των φιλοξενούμενων νηπίων των παιδικών μας σταθμών, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε άμεσα σε κάθε ζήτημα που προκύπτει, στα πλαίσια της σταθερής αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συμπολίτες μας», σημειώνει ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ, κ. Γιάννης Γκαράνης.