Στο ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ 2014-2020, εντάχθηκε το έργο της συντήρησης του εκκλησιαστικού μουσείου «Ιμαρέτ» Κομοτηνής και της συλλογής του, καθώς και της ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου.

Το έργο, προϋπολογισμού 616.000 ευρώ, περιλαμβάνει τη συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου, τη συντήρηση των αντικειμένων της εκκλησιαστικής συλλογής, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, και την ανακαίνιση του κτιρίου υποδοχής και των βοηθητικών χώρων. Επίσης, θα εγκατασταθεί εποπτικό και ενημερωτικό υλικό.

Σκοπός του έργου είναι η αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη του μνημείου, η βελτίωση της λειτουργικότητάς του, η αύξηση της επισκεψιμότητας του, και η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους.