Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ξεκίνησε τη διάθεση φυτών, που προέρχονται από τα δασικά φυτώρια, για την περίοδο 2018-2019.

Δωρεάν διάθεση φυτών προβλέπεται για:

1.Τους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας

 • Αφού υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση μελέτης και κατασκευής δημοσίων δασοτεχνικών έργων (σε δημόσιες δασικές εκτάσεις).
 •  Όταν θέλουν να αναδασώσουν Δημοτικές εκτάσεις εφ’ όσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης.
 • Όταν θέλουν φυτά για δενδροστοιχίες και δημιουργία αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κ.λ.π., εφ’ όσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα γίνεται έλεγχος από την αρμόδια Δασική Αρχή.

 1. Τα σχολεία (κάθε βαθμίδας – δημόσια ή ιδιωτικά) και τις ένοπλες δυνάμεις, όταν θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, μετά από συνεννόηση, εποπτεία και καθοδήγηση της αρμόδιας Δασικής Αρχής σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για την ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος.
 2. Τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ, τα Κοινωφελή Ιδρύματα, τους πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς συλλόγους, που θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση. Αυτή θα γίνεται μετά από συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της αρμόδιας Δασικής Αρχής σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. Προϋπόθεση είναι να προσκομίσουν απόσπασμα Πρακτικών του Δ.Σ., ότι έχει αποφασισθεί να γίνει εθελοντική δενδροφύτευση.
 3. Τα Ν.Π.Δ.Δ και Κοινωφελή ιδρύματα, για την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού τους χώρου.
 4. Τους ιδιοκτήτες αγροτικής γης, που θέλουν να δημιουργήσουν δενδροστοιχίες και φυσικούς αγροφράκτες γύρω από τα όρια των αγρών τους με τα αναγκαία δασοπονικά είδη. Σαν τέτοια είδη προτείνονται κατά προτεραιότητα τα είδη του γένους κυπαρισσιού και λεύκης.
 5. Τους επισκέπτες εκθέσεων που συμμετέχει η Δασική Υπηρεσία.
 6. Σε περιπτώσεις που το φυτευτικό υλικό παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα αδιάθετο και κινδυνεύει να καταστεί ακατάλληλο, μπορούν τα φυτώρια να το διαθέτουν δωρεάν ακόμη και στους ιδιώτες.

Για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους, η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος, ως εξής:

 • Γυμνόριζα: 0,50 ευρώ/φυτό (συν ΦΠΑ 13%)
 • Πλαστικές θήκες: 0,75 ευρώ/φυτό (συν ΦΠΑ 13%)
 • Βωλόφυτα: 0,90 ευρώ/φυτό (συν ΦΠΑ 13%)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Δασαρχεία του τόπου κατοικίας τους. Η διάθεση των δενδρυλλίων γίνεται μετά την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου στο γραφείο του πρωτοκόλλου της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. που βρίσκεται στην Κομοτηνή επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 56-58 (κτίριο ΕΟΜΕΧ) στον 2ο όροφο. Έντυπο αίτησης παρέχεται από την Υπηρεσία και πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2531071664 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διάθεση των δενδρυλλίων θα γίνεται μέχρι αυτά να εξαντληθούν ή μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2019.

Τα διαθέσιμα φυτά στο Νομό Ροδόπης και στο σύνολο της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Για τους κατοίκους του νομού Ροδόπης διατίθενται τα φυτά που καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα, τα οποία θα παραλαμβάνονται ανάλογα από το δασικό φυτώριο Αμβροσίας ή το δασικό φυτώριο Οργάνης.

futwrio

Τα διαθέσιμα φυτά όλων των φυτωρίων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. που μπορούν να χορηγηθούν σε τρίτους μπορείτε να τα δείτε εδώ.