ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με κεντρικό θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού για το νέο έτος, συνεδριάζει την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην Κομοτηνή, το Περιφερειακό Συμβούλιο  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αναλυτικότερα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  του οικονομικού έτους 2015.

-Γνωμοδότηση επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ) για το  Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας MED 2014-2020.

Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 164/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με το ερευνητικό έργου με τίτλο «Socially Enriched MobileTourist Guide for Unexploited Cultural and Natural Monuments» – ακρωνύμιο: «iGuide», στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011.

– Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015, με τη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας  Ξάνθης .

 – Επικαιροποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου “Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη των ευρημάτων του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Π.Ε. Έβρου”    

 -Εγκριση σχεδίου και σύναψης  Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης / Π. Ε. Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης,  για  την υλοποίηση του  έργου: «Κατασκευή δρόμου από Τ. Δ. Ανθοχωρίου μέχρι Τ. Δ. Περιχώρας (Αμμοχαλικόστρωση – Τεχνικά)», το οποίο  είναι ενταγμένο στο  Τεχνικό Πρόγραμμα των Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Περιφερειακό Σκέλος 20%), έτους 2014.

-Eγκριση έκδοσης ψηφίσματος για  την λειτουργία και αναβάθμιση της σχολής Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Καβάλας.