Απέδωσε τελικά η πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τελική έγκριση, το πλήρες   πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών, μετά από μια γόνιμη συνεργασία των   Κτηνιατρικών  Υπηρεσιών  της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,  Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα, και για να κερδηθεί χρόνος, γίνονται ήδη όλες οι διαδικασίες με την προμηθεύτρια εταιρεία για τη διαθεσιμότητα και την αγορά του εμβολίου, καθώς και με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για την άμεση έγκρισή του.

Η δαπάνη αγοράς του εμβολίου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ οι δαπάνες διενέργειας του εμβολιασμού θα καλυφθούν από πιστώσεις της Περιφέρειας, η οποία εξασφάλισε  επιπλέον πιστώσεις για τα  καύσιμα των οχημάτων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και για την αγορά υγειονομικού κτηνιατρικού υλικού.

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γιώργος Παυλίδης.
Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γιώργος Παυλίδης.

Το σχήμα εμβολιασμού θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την τελική έγκρισή του, ενώ στόχος της δράσης είναι να εμβολιαστούν όλα τα ζώα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (περίπου 19.000 ζώα),  ξεκινώντας από τη Ζώνη Προστασίας στο Δέλτα του Έβρου, συνεχίζοντας με τη Ζώνη Επιτήρηση, και καταλήγοντας στην υπόλοιπη Περιφερειακή Ενότητα.

Ο εμβολιασμός θα διενεργηθεί πρωτίστως από Κτηνιάτρους της Περιφέρειας, και επικουρικά θα συμμετάσχουν οι Κτηνίατροι εκτροφής. Με πρωτοβουλία μάλιστα του Περιφερειάρχη και της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, έχει ζητηθεί επίσης  να συμμετέχουν κτηνίατροι και άλλων δημοσίων φορέων και οργανισμών (ΕΛΓΑ,  Στρατού, κ.ά.).

Εν τω μεταξύ, για την αντιμετώπιση της νόσου, συνεχίζονται οι εκτεταμένοι  ψεκασμοί σε υδατοσυλλογές και εκμεταλλεύσεις.

Υπενθυμίζεται πως ήδη έχουν θανατωθεί 141 ζώα δύο θετικών εκτροφών εκτροφών, και διεξάγεται συνεχής κλινική διερεύνηση των υπολοίπων εκτροφών για τυχόν νέα κρούσματα.