Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για τον νέο σταθμό διοδίων στη Μέστη

Στις 22 Νοεμβρίου το άνοιγμα των προσφορών, σε 6 μήνες η κατασκευή του

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Σταθμών Διοδίων Παμβώτιδας, Μέστης, Ιεροπηγής και Ευζώνων επί της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων (2.2, 15.2, 45.5 και 55.3)» προχώρησε η Εγνατία Οδός Α.Ε.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή σταθμών διοδίων στις θέσεις Παμβώτιδα, Μέστη, Ιεροπηγή και Εύζωνοι, που θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες διαπλάτυνσης οδοστρώματος, κατασκευής γραφείων διοίκησης και οικίσκων εισπρακτόρων, στέγαστρα, νησίδες και κάθε άλλη εργασία ώστε να καταστούν έτοιμοι προς λειτουργία.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι σε 6,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των προσφορών συμμετοχής από τους διαγωνιζόμενους ορίστηκε η 22α Νοεμβρίου και ώρα 10η πρωινή.

Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα αναλάβει την εκτέλεσή του έργου μέσα σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Εκτιμάται ότι οι 4 νέοι σταθμοί διοδίων θα είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν εντός της άνοιξης του 2017.

Σταθμός Διοδίων Μέστης

Ο σταθμός διοδίων Μέστης θα κατασκευαστεί στο τμήμα 15.2 της Εγνατίας Οδού περί τη Χ.Θ. 580+000 (με αρχή χιλιομέτρησης την Ηγουμενίτσα) μεταξύ των Α/Κ ΒΙΠΕ Κομοτηνής και Α/Κ Μέστης. Απαιτείται αμφίπλευρη διαπλάτυνση της οδού σε μήκος 210 μ. και αποκατάσταση οδοστρώματος στην περιοχή της υφιστάμενης κεντρικής νησίδας. Ο σταθμός διοδίων Μέστης θα διαθέτει 8 μετωπικές λωρίδες διέλευσης, εκ των οποίων οι 4 αμφίδρομες. Προβλέπεται η κατασκευή 7 νησίδων εκ των οποίων οι 5 κεντρικές θα φέρουν διπλούς οικίσκους εισπρακτόρων(Booths) και οι δύο ακραίες μονούς. Προβλέπεται η κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στον σταθμό. Το κτίριο διοίκησης προβλέπεται να εγκατασταθεί παραπλεύρως μίας εκ των ακραίων λωρίδων του σταθμού διοδίων με βάση τη μελέτη οριστικής διαμόρφωσης.

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις