Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ-17/22.5.2018) η Προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 588 υπαλλήλων στα Καταστήματα Κράτησης (21 στο Κατάστημα της Κομοτηνής).

Η προκήρυξη αφορά υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και κατηγοριών:

  • 24 Π.Ε. (Ιατρών, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Σωφρονιστικού ενηλίκων).
  • 7 Τ.Ε. (Διοικητικού Λογιστικού, Κοινωνικών Λειτουργών, Νοσηλευτών).
  • 557 Δ.Ε. (Φύλαξης και Εξωτερικής φρούρησης).

Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν σε σημαντικό βαθμό τα κενά στη στελέχωση των φυλακών και θα υποστηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται τα τελευταία τριάμισι χρόνια στο σωφρονιστικό σύστημα (π.χ. σχολεία σε όλες τις φυλακές της χώρας).

Για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και νομιμότητας της επιλογής, η διαδικασία θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από την Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι έχουν εξασφαλιστεί ακόμη 45 θέσεις προσωπικού για τις φυλακές, οι οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν ξεχωριστά από το Υπουργείο Εργασίας-ΟΑΕΔ, ενώ σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή σχετική διάταξη για τη σύσταση 258 οργανικών θέσεων προσωπικού για το (νέο) Κατάστημα Κράτησης Δράμας.