Προπονητή/τρια αντισφαίρισης, πλήρoυς απασχόλησης, για όλα τα επίπεδα (αγωνιστικό – τμήματα ενηλίκων – ακαδημίες), προτίθεται να προσλάβει για τις ανάγκες του, ο Όμιλος Αντισφαίρισης  Αλεξανδρούπολης (μέλος της ΕΦΟΑ, έτος ίδρυσης 1975).

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα αντισφαίρισης ή αναγνωρισμένο δίπλωμα στην αντισφαίριση.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.

Θα συνεκτιμηθούν:

  • Προπονητική εμπειρία.
  • Ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης στο γήπεδο (playability) ώστε να μπορεί να προπονήσει αθλητές όλων των επιπέδων.
  • Εμπειρία στη διοργάνωση και διεξαγωγή πρωταθλημάτων, καλή γνώση των σχετικών κανονισμών, και δυνατότητα κάλυψης ειδικών καθηκόντων, π.χ. επιδιαιτητής.

Τρόπος συνεργασίας: Πρόσληψη.

Τόπος εργασίας: Αλεξανδρούπολη.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών σύμφωνα με τα προσόντα και την εμπειρία.

Έναρξη σύμβασης: 1 Σεπτεμβρίου 2018.

Διεύθυνση: Γήπεδα Τένις Αλεξανδρούπολης – χώρος παλαιού κολυμβητηρίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6944671710 και 6945997157.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως και 10 Ιουλίου 2018.

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πτυχίων/πιστοποιητικών/διπλωμάτων, θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου 2018, στο e-mail : info@alexpolistennis.gr