Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ροδόπης, με βάση τη νέα εγκύκλιο για επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2015, προχωρά στην υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τα δικαιολογητικά εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ομοσπονδία, στο τηλέφωνο 2531022384.