Τέσσερα νέα προγράμματα κατάρτισης για υπόχρεους Νέους Αγρότες με θέμα «Φυτική Παραγωγή» και «Ζωική Παραγωγή», θα υλοποιήσει το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής.

Συγκεκριμένα:

Στις 20, 22 και 29 Ιουνίου θα ξεκινήσουν τρία προγράμματα (διάρκειας 150 ωρών έκαστο) με θέμα «Φυτική Παραγωγή», και στις 27 Ιουνίου θα ξεκινήσει πρόγραμμα (διάρκειας επίσης 150 ωρών) με θέμα «Ζωική Παραγωγή».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής (25310-22121), για τον καθορισμό των απαραίτητων λεπτομερειών.