Τη συμπαράσταση του περιφερειακού συμβουλίου ζήτησε η Ομοσπονδία μικροπωλητών λαϊκών αγορών ΑΜ-Θ, στο θέμα της μη ανανέωσης των αδειών μελών της που δεν δύνανται να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η ανανέωση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 3 Μαρτίου, όμως οι μισοί περίπου μικροπωλητές από τους 650 που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια ΑΜ-Θ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας τους κ. Παρασκευά Νικόλαο, αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω χρεών.

Αρμόδια όργανα επί του θέματος σε Αττική και Θεσσαλονίκη, είναι οι Περιφέρειες, ωστόσο στην υπόλοιπη χώρα η αρμοδιότητα αυτή βρίσκεται στους Δήμους, με αποτέλεσμα τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου ΑΜ-Θ να εκφράσουν τη συμπάθεια και τη συμπαράστασή τους στους μικροπωλητές, χωρίς όμως να μπορούν να κάνουν επί της ουσίας, παρά μόνον εάν η αρμοδιότητα περιέλθει στις περιφερειακές υπηρεσίες.