Ξεκινούν σήμερα 11 Ιανουαρίου, και θα λήξουν στις 29 Φεβρουαρίου (ημέρα Δευτέρα), οι χειμερινές εκπτώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013).

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης, και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού (από …% έως …%). Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει σε περίπτωση έλεγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η παλιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, επισύρει αυστηρές κυρώσεις.

Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή στις 17 Ιανουαρίου, και με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής προτείνει τη λειτουργία των μαγαζιών από 11:00 ως τις 15:00.