Ανακοινώθηκε το πρώτο επίσημο δρομολόγιο της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας (ΚΑΜ) Ροδόπης.

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, από τη Δευτέρα 6 έως και το Σάββατο 11 Ιουνίου, θα περιπολήσει ως εξής:

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06/06/2016 Δρύμη-Κάτω Δροσινή- Οργάνη-Σμιγάδα- Μυρτίσκη-Βυρσίνη-Δρανιά–Κύμη-Κάρδαμος–Σαρακινή.  

18.00 – 01.00

Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

ΤΡΙΤΗ 07/06/2016 Δρύμη-Κάτω Δροσινή- Οργάνη-Σμιγάδα- Μυρτίσκη-Βυρσίνη-Δρανιά–Κύμη-Κάρδαμος–Σαρακινή.  

08.00 – 15.00

Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/06/2016 Κάμπος–Χαράδρα –Μικρός Κέχρος– Κέχρος –Χαμηλό–Άνω Καμπή-Κάτω Καμπή-Χλόη–Καλύβια–Βούρλα–Τσούκα–Κερασιά– Μοναστήρι.  

 

 

08.00 – 15.00

Α.Τ. ΣΑΠΠΩΝ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ 09/06/2016 Κάμπος–Χαράδρα –Μικρός Κέχρος– Κέχρος –Χαμηλό–Άνω Καμπή-Κάτω Καμπή-Χλόη–Καλύβια–Βούρλα–Τσούκα–Κερασιά– Μοναστήρι.  

18.00 – 01.00

Α.Τ. ΣΑΠΩΝ- Α.Σ. ΙΑΣΜΟΥ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/05/2016 Ιάμπολη-Πατερμά-Δαρμένη- Ραγάδα-Εσοχή-Πλαγιά-Στροφή-Νέδα-Αγιοχώρι- Ήπιο.  

 

08:00 – 15:00

Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ

Α.Τ. ΣΑΠΩΝ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

 ΣΑΒΒΑΤΟ 11/06/2016  Μοναχοί-Ιππικό-Τρίκορφο–Μελίταινα-Κρυστάλη–Πόα–Κερασιά. 08:00 – 15:00 Α.Σ. ΙΑΣΜΟΥ

(ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ)