Ανακοινώθηκε το πρώτο επίσημο δρομολόγιο της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας (ΚΑΜ) Ροδόπης.

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, από τη Δευτέρα 6 έως και το Σάββατο 11 Ιουνίου, θα περιπολήσει ως εξής:

ΗΜΕΡΑΗΜΕΡ/ΝΙΑΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΩΡΑΡΙΟΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ06/06/2016Δρύμη-Κάτω Δροσινή- Οργάνη-Σμιγάδα- Μυρτίσκη-Βυρσίνη-Δρανιά–Κύμη-Κάρδαμος–Σαρακινή. 

18.00 – 01.00

Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

ΤΡΙΤΗ07/06/2016Δρύμη-Κάτω Δροσινή- Οργάνη-Σμιγάδα- Μυρτίσκη-Βυρσίνη-Δρανιά–Κύμη-Κάρδαμος–Σαρακινή. 

08.00 – 15.00

Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ08/06/2016Κάμπος–Χαράδρα –Μικρός Κέχρος– Κέχρος –Χαμηλό–Άνω Καμπή-Κάτω Καμπή-Χλόη–Καλύβια–Βούρλα–Τσούκα–Κερασιά– Μοναστήρι. 

 

 

08.00 – 15.00

Α.Τ. ΣΑΠΠΩΝ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ09/06/2016Κάμπος–Χαράδρα –Μικρός Κέχρος– Κέχρος –Χαμηλό–Άνω Καμπή-Κάτω Καμπή-Χλόη–Καλύβια–Βούρλα–Τσούκα–Κερασιά– Μοναστήρι. 

18.00 – 01.00

Α.Τ. ΣΑΠΩΝ- Α.Σ. ΙΑΣΜΟΥ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ10/05/2016Ιάμπολη-Πατερμά-Δαρμένη- Ραγάδα-Εσοχή-Πλαγιά-Στροφή-Νέδα-Αγιοχώρι- Ήπιο. 

 

08:00 – 15:00

Α.Τ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ

Α.Τ. ΣΑΠΩΝ

(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ)

 ΣΑΒΒΑΤΟ11/06/2016 Μοναχοί-Ιππικό-Τρίκορφο–Μελίταινα-Κρυστάλη–Πόα–Κερασιά.08:00 – 15:00Α.Σ. ΙΑΣΜΟΥ

(ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ)