Θα καλύψουν θέσεις διοικητικών καθηκόντων για 9 μήνες

Την πρόσληψη για πρακτική άσκηση συνολικά 8 μαθητών μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας, που φοιτούν στο 2ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής, ενέκρινε στη συνεδρίαση της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής. Οι 8 μαθητές θα τοποθετηθούν σε θέσεις του διοικητικού κλάδου και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Δήμο για διάστημα 9 μηνών. Η αμοιβή έκαστου μαθητή, η οποία χορηγείται από τον Δήμο, θα ανέρχεται στο ποσό των 9,52 ευρώ ημερησίως.

DSC05897Το θέμα εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Συντονισμού, κ. Μανώλης Ταπατζάς. «Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος µας είναι θετικός και πάντα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση των μαθητών του», τόνισε εισαγωγικά ο κ. Ταπατζάς. Υπενθύμισε δε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, µε την αριθ. 220/2016 απόφασή του και μεταξύ λίστας ειδικοτήτων που προτάθηκαν από τον ΟΑΕ∆, είχε εγκρίνει την πρόσληψη 22 μαθητών για πρακτική άσκηση, των εξής ειδικοτήτων: α) 3 μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων, β) 3 τεχνιτών ηλεκτρολογικών εργασιών, γ) 3 τεχνιτών θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, δ) 10 μαθητών διοικητικών καθηκόντων και ε) 3 τεχνιτών ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού.

Από τις ανωτέρω θέσεις τελικώς διατέθηκαν στον Δήμο μόνο 8 και συγκεκριμένα: 3 μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων, 3 τεχνίτες θερμοϋδραυλικών και 2 τεχνίτες ηλεκτρολογικών εργασιών.

Επειδή όμως φέτος, για πρώτη φορά, διευρύνεται η εφαρμογή του συστήματος μαθητείας στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2017, εγκρίθηκαν μεταξύ των Δήμων της χώρας και οι 22 θέσεις για τον Δήμο Κομοτηνής – και, μάλιστα, όχι µόνο για τις σχολές ΕΠΑΣ μαθητείας, αλλά και για τα ΕΠΑΛ – ΙΕΚ – ΣΕΚ.

Κατόπιν αυτού, η διευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ, µε το υπ’ αριθ. 14/20-01-2017 έγγραφό της, ενημέρωσε τον Δήμο ότι 8 μαθητές από το 2ο ΕΠΑΛ, 2 αγόρια και 6 κορίτσια, επιθυμούν να απασχοληθούν στις υπηρεσίες του, σε θέσεις διοικητικών καθηκόντων.

Με δεδομένο ότι από τις 22 θέσεις που εγκρίθηκαν το 2016, παρέμειναν κενές οι 14 και από αυτές οι 10 είναι διοικητικού κλάδου, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης έκρινε ότι μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα των 8 μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ και αυτό εισηγήθηκε στους συναδέλφους του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα δε μέλη του οργάνου ενέκριναν ομόφωνα την πρόσληψη των μαθητών για πρακτική άσκηση.