Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίνονται 1.428 προσλήψεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-19.

Οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής θα επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, και θα υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας, έως 8 μήνες, στην οποία θα καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την κατανομή των ανωτέρω θέσεων, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ, από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Κομοτηνής (ΔΚΕΠΠΑΚ), θα γίνουν 13 προσλήψεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.