Για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους της περιόδου 2017-18

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη 1.363 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) κατά την περίοδο 2017-2018.

Στην απόφαση ορίζεται ότι όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο..

Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής θέσεων που επισυνάπτεται στην ΚΥΑ, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κομοτηνής αποκτά το δικαίωμα να πραγματοποιήσει 13 προσλήψεις γυμναστών για το Πρόγραμμα Άθληση για Όλους.