Μέχρι πρότινος αρκετοί γονείς σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιοχή μας, είχαν αντιμετωπίσει τη δυσάρεστη κατάσταση να απομακρύνονται από τα παιδιά τους σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικά ή δημόσια, όταν διενεργούνταν ιατρικές πράξεις, όπως αιμοληψίες κ.λπ. Αυτή η κατάσταση δημιουργούσε μεγάλη ψυχολογική ένταση τόσο στο παιδί, που αρνούνταν να συνεργαστεί με τους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, γιατρούς κλπ) κι έκλαιγε, όσο και στους γονείς, που αναγκάζονταν να είναι μακριά από το παιδί τους και να μην του συμπαραστέκονται και να το καθησυχάζουν.

Για τον λόγο αυτόν δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή ομάδα στο facebook με την ονομασία «Ποτέ πια μόνα» (https://www.facebook.com/groups/225537920935502/) και στόχο έχει την ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των γονέων να παρευρίσκονται σε ιατρικές πράξεις που γίνονται στα παιδιά τους, εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι. Μετά από αποστολή αρκετών αιτήσεων σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, αλλά και καταγγελίες γονέων για την παρεμπόδιση αυτού του δικαιώματός τους, το οποίο αναγνωρίζεται ακόμα και από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μετά και από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, επιτέλους το Υπουργείο Υγείας έλαβε ξεκάθαρα θέση και έκανε πλήρως αποδεκτή την πρόσφατη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας σχετικά με το θέμα της παρουσίας ή μη των γονέων κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων στα ανήλικα τέκνα τους.

Εν ολίγοις, η γνωμοδότηση αυτή αναφέρει ότι:

α) ο ιατρός θα πρέπει να ενημερώνει λεπτομερώς τον γονέα αναφορικά με την ιατρική πράξη που πρόκειται να επιτελέσει

β) να ερωτά τον γονέα αν κατάλαβε τα λεγόμενα του ιατρού κατά την ενημέρωσή του, καθώς και αν διαθέτει το σθένος να παρακολουθήσει την εκτελούμενη ιατρική πράξη

ΘΗΛΑΣΜΟΣγ) σε περίπτωση συμφωνίας για την παρουσία των γονέων, οι γονείς δύνανται να παραμένουν δίπλα στο παιδί, με στόχο το παιδί να ηρεμεί και να καθίσταται (πιο) συνεργάσιμο για τη διευκόλυνση του έργου του ιατρού.

Η ομάδα θηλασμού και μητρότητας Ροδόπης, την Πέμπτη 10/3/2016 θα κοινοποιήσει επισήμως στον Διοικητή του Νοσοκομείου Κομοτηνής την ανωτέρω απόφαση του Υπουργείου Υγείας, με στόχο να ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου σε όλες τις κλινικές, και αφενός να ενημερώνουν τους γονείς σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που πρόκειται να διενεργήσουν στα παιδιά τους, με απλά λόγια και σε γλώσσα που να καταλαβαίνουν, και οπωσδήποτε να επιτρέπουν στους γονείς να είναι μαζί με τα παιδιά τους κατά τη διενέργεια αυτών των ιατρικών πράξεων εφόσον το επιθυμούν κι αυτοί.