Σειρά επισκέψεων σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών πραγματοποίησε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΕΑΥ) Ροδόπης, κατά τις οποίες ενημερώθηκε αναλυτικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σχεδόν σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες διαπιστώθηκε έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, κατάλληλων οχημάτων, ακόμη και γραφικής ύλης.

Ποντίκια “χορεύουν” στο (ερείπιο) Αστυνομικό Τμήμα Σαπών

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Αστυνομικού Τμήματος Σαπών που συνεχίζει να στεγάζεται στο πεπαλαιωμένο και εντελώς ακατάλληλο ιδιόκτητο κτίριο, το οποίο εκτός από την ανυπαρξία κατάλληλων χώρων που είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία αστυνομικής υπηρεσίας, παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας (καθότι πλινθοκατασκευή), παράλληλα είναι και υγειονομικά επικίνδυνο καθώς όπως αναφέρθηκε και διαπιστώθηκε, κυκλοφορούν … ποντίκια (!) και παρουσιάζει προβλήματα στο σύστημα αποχέτευσης! Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το Προεδρείο της ΕΑΥ, οι διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει για τη μεταστέγασή των υπηρεσιών του αστυνομικού τμήματος και τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών και τη συστέγασή τους στο κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ. Σαπών, έχουν «κολλήσει» στο Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να λειτουργούν σε χώρους ακατάλληλους και επικίνδυνους για την υγεία και την ασφάλεια των αστυνομικών, αλλά και ένα κτίριο του Ελληνικού Δημοσίου να ρημάζει στην κυριολεξία, παραμένοντας άδειο και ασυντήρητο ενώ θα μπορούσε να παραχωρηθεί προς χρήση στις αστυνομικές υπηρεσίες, ώστε και οι αστυνομικοί να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ασφαλές και αξιοπρεπές, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πολίτες που προσέρχονται για διάφορα θέματά τους, αλλά και το κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ. Σαπών να αξιοποιηθεί και να συντηρείται αντί να παραμένει έρμαιο στη φθορά του χρόνου, της αχρηστίας, της γραφειοκρατίας και της δυσκαμψίας του Ελληνικού Δημοσίου.

“Στολίδι” το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου, όχι όμως με μέριμνα της Πολιτείας ούτε της ηγεσίας της ΕΛΑΣ

Στον αντίποδα, στολίδι και πρότυπο αστυνομικής υπηρεσίας, αποτελεί το νεοϊδρυθέν Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου! Κάτι όμως που σύμφωνα με την ΕΑΥ, δεν οφείλεται στην πρόνοια και φροντίδα του Ελληνικού Δημοσίου, ούτε της Ηγεσίας που αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία του, αλλά αποκλειστικά στο φιλότιμο, στο μεράκι, στην εργασία και στις ενέργειες – δράσεις της Διοίκησης και του προσωπικού, αλλά και στην συνεισφορά συμπολιτών με δωρεές τους. «Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και τα συγχαρητήρια μας σε όλους αυτούς που μόχθησαν και συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός αξιοπρεπούς και λειτουργικού χώρου, παράλληλα όμως εκφράζουμε τη λύπη και την απογοήτευσή μας για την Πολιτεία που για μία ακόμη φορά ήταν απούσα, εκεί που όφειλε να είναι παρούσα…!», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΑΥ Ροδόπης.

Υποστελέχωση Υπηρεσιών

Προβλήματα λειψανδρίας διαπιστώθηκαν στις μάχιμες υπηρεσίες της έδρας, όσο και στις επαρχιακές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, καθώς όπως αναφέρθηκε στο Προεδρείο της ΕΑΥ, υπάρχει μεγάλος αριθμός αποσπάσεων προσωπικού ειδικά σε επιτελικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ροδόπης και της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης ΑΜ-Θ, γεγονός που όπως επισημαίνει η ΕΑΥ, «σε συνδυασμό με τις κενές οργανικές θέσεις σε μάχιμες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, και με τη λειτουργία νέων Υπηρεσιών (όπως αυτής του διαβατηριακού ελέγχου Νυμφαίας – Μακάζα, και του νεοϊδρυθέντος Α.Τ. Ιάσμου) οι οποίες στελεχώθηκαν εκ των ενόντων, αλλά και την αύξηση των υπηρεσιακών απαιτήσεων – αναγκών – φυλασσόμενων στόχων, δημιουργούν σε κάποιες υπηρεσίες μεγάλη δυσχέρεια στη λειτουργία τους και παρουσιάζεται καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων, τόσο όσον αφορά στον χρόνο εργασίας, όσο και στη χορήγηση των προβλεπομένων δικαιούμενων ημερησίων αναπαύσεων, με αποκορύφωμα το Α.Τ. Κομοτηνής».

Ανυπαρξία Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων, μολονότι αυτό έχει ιδρυθεί με Προεδρικό Διάταγμα από το 2011!

«Μεγάλο αγκάθι» στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, χαρακτηρίζει η ΕΑΥ τη μη λειτουργία του Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων, μολονότι αυτό έχει ιδρυθεί με Προεδρικό Διάταγμα από το 2011. «Με τη λειτουργία και στελέχωσή του (όχι εκ των ενόντων άλλα από υπηρεσίες της επικράτειας – όπως προβλέπεται για τις νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες), θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που έως και σήμερα  επιφορτίζεται αναγκαστικά το Α.Τ. Κομοτηνής», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση της ΕΑΥ Ροδόπης.

Συνάντηση με Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης

Παράλληλα το Προεδρείο της ΕΑΥ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ο οποίος αναγνώρισε τα προβλήματα που δημιουργούνται στις υπηρεσίες από τις αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, και προέβη άμεσα σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να εξοικονομηθεί δύναμη και να δύναται η χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων στο προσωπικό του Α.Τ. Κομοτηνής και άλλων υπηρεσιών. «Εκτιμούμε ότι αν και οι κινήσεις αυτές επιφέρουν ήδη ένα ανακουφιστικό αποτέλεσμα, δεν είναι ικανές να επιλύσουν το πρόβλημα στον επιθυμητό βαθμό, και χρειάζεται άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης, επανεξέταση της κατανομής της δύναμης και αρμοδιοτήτων σε κάθε υπηρεσία σε συνάρτηση με τη μείωση του μεγάλου αριθμού των αστυνομικών που διατίθενται στη φύλαξη στόχων με άνωθεν εντολές, ώστε να πάψει η καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων αλλά και να υπάρξει ενίσχυση της ουσιαστικής αστυνόμευσης για μία Αστυνομία στην υπηρεσία του πολίτη και όχι Αστυνομία σκοπανθρώπων», αναφέρει η ΕΑΥ.

Συνάντηση με Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή ΑΜ-Θ

Τέλος, τα μέλη του Προεδρείου της ΕΑΥ Ροδόπης, συναντήθηκαν και με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή ΑΜ-Θ κατά την οποία παρουσίασαν αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί στις αστυνομικές υπηρεσίες της Ροδόπης, αναφέροντας όλα τα προβλήματα που αφορούν τόσο στη δυσλειτουργία των υπηρεσιών και τα οποία οφείλονται στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αλλά και στις «καταστρατηγήσεις που λαμβάνουν χώρα σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας (χρόνος εργασίας – μη χορήγηση ημερησίων αναπαύσεων)».

44-46 αστυνομικοί φρουρούν το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής

Το Προεδρείο της ΕΑΥ ζήτησε τη μείωση της αστυνομικής δύναμης που διατίθεται στη φρούρηση του Τουρκικού Προξενείου – Τούρκου Προξένου και οικίας αυτού, ο αριθμός της οποίας ανέρχεται καθημερινά σε 44-46 άτομα, θεωρώντας «υπερβολική πολυτέλεια το γεγονός να εγκλωβίζονται στη φρούρηση ενός στόχου τόσοι πολλοί αστυνομικοί, ενώ αυτοί θα μπορούσαν να διατεθούν στην εμφανή αστυνόμευση ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια των συμπολιτών μας». Παράλληλα υποστηρίζει πως «η αποδέσμευση αυτή βοηθά στην καλύτερη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών με τρόπο τέτοιο ώστε οι συνάδελφοί μας να εργάζονται σε αξιοπρεπέστερες συνθήκες και με σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα». Από την πλευρά του ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής ΑΜ-Θ, ενημέρωσε ότι η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων κρίνεται απολύτως αναγκαία από το Αρχηγείο, και ως εκ τούτου θα συνεχιστούν ως έχουν και δεν δύναται να μειωθεί ο αριθμός των αστυνομικών που διατίθενται σε αυτά. Κατόπιν αυτού, το Προεδρείο της ΕΑΥ ζήτησε να ληφθούν από πλευράς της υπηρεσίας τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας των αστυνομικών που εκτελούν φρούρηση, ήτοι «τοποθέτηση νέων αλεξίσφαιρων κουβουκλίων μεγέθους ικανού να φιλοξενούν όλους τους αστυνομικούς που διατίθενται σε αυτήν, καθώς έως τώρα κάποιοι από τους συναδέλφους μας εκτελούν υπηρεσία φρούρησης μέσα σε υπηρεσιακά οχήματα, μία πρακτική ολωσδιόλου επισφαλής που τους καθιστά ευάλωτους στόχους» – επιπλέον ζητήθηκε η τοποθέτηση τουαλέτας στην σκοπιά φρούρησης οικίας Τούρκου Προξένου.

Αναγκαία η επίλυση των προβλημάτων

Συγχρόνως ζητήθηκε η από πλευράς του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή ΑΜ-Θ, μέριμνα – παρέμβαση ώστε να ενισχυθεί η Δ.Α. Ροδόπης με ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού και κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών όσο και «για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς, ανθρώπινου και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος εργασίας για τους συναδέλφους που εκπροσωπούμε». Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων που του εκτέθηκαν.

Η ανακοίνωση της ΕΑΥ Ροδόπης καταλήγει ως εξής: «Η επαγρύπνηση και οι παρεμβάσεις της Ένωσής μας δεν σταματούν εδώ και θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί η ολοκληρωτική επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη μας. Καλούμε δε τα μέλη μας, να είναι σε άμεση επαφή με το Προεδρείο και να μας ενημερώνουν για τα προβλήματά τους, παράλληλα δε να ασκούν αδιαλείπτως το δικαίωμά τους στην αυτοδίκαιη χρήση ημερήσιας ανάπαυσης, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 394/2001».