– Κίνδυνος μετάδοσης μέσω Τουρκίας, ευλογιάς, πανώλης μικρών μηρυκαστικών, αφθώδους πυρετού και οζώδους δερματίτιδας.

Σχετικά με τις εξελίξεις της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και την αδιάλειπτη εμφάνιση και άλλων επιζωοτικών νοσημάτων στο έδαφος της Τουρκίας, η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, ανακοινώνει:

Οζώδης Δερματίτις (Ο.Δ.)

Η Περιφέρεια προέβη έγκαιρα σε σειρά ενεργειών προετοιμασίας, όπως η εκπαίδευση του προσωπικού της (αποστολή κτηνιάτρων στην Τουρκία), ημερίδες ενημέρωσης των κτηνοτρόφων, διοργάνωση δύο διεθνών σεμιναρίων στην Αλεξανδρούπολη, επίσκεψης της ομάδας Εκτάκτου Ανάγκης της Ε.Ε, στην περιοχή, εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, και εκτεταμένους ψεκασμούς κατά των εντόμων φορέων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Με την εμφάνιση του νοσήματος θανατώθηκαν αμέσως όλα τα ζώα των προσβεβλημένων εκτροφών, ενώ σε άριστη  συνεργασία με τους κτηνοτρόφους προωθήθηκε άμεσα η αγορά εμβολίων με δαπάνη των κτηνοτρόφων αλλά και με πιστώσεις από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Αποφασίστηκε η μετακίνηση προσωπικού όπου υπήρχε ανάγκη και διατέθηκαν πιστώσεις για τα καύσιμα των οχημάτων, τη διαμονή του μετακινηθέντος προσωπικού, κ.λπ. Με πρωτοβουλία των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας συμμετείχαν στον εμβολιασμό και πολλοί ιδιώτες κτηνίατροι. Ο εμβολιασμός συνέβαλλε αποφασιστικά στον έλεγχο του νοσήματος καθώς μετά την εφαρμογή του και την εγκατάσταση της ανοσίας, μειώθηκαν δραστικά τα νέα κρούσματα με τελευταίο στις  16/12/2015. Σήμερα εκτιμάται πως έχει αναπτυχθεί ικανοποιητική ανοσία στα εμβολιασμένα ζώα, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, και όλες οι Περιφερειακές Ενότητες προχωρούν σταδιακά στην κατάργηση των περιοριστικών μέτρων, και θα συνεχίσουν να ισχύουν μόνο τα μέτρα λόγω του εμβολιασμού. Για να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο επανεμφάνισης της νόσου, επιβάλλεται να συνεχιστεί ο εμβολιασμός τα έτη 2016 και 2017.

Λοιπά Επιζωοτικά νοσήματα στην περιοχή

Δυστυχώς συνεχίζουν να εμφανίζονται κρούσματα επιζωοτικών νοσημάτων στην Τουρκία, όπως η Ο.Δ., η Ευλογιά, η Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών (απέναντι από Σάμο, Λέσβο, Χίο), και ο Αφθώδης Πυρετός (σε όλη την Ασιατική Τουρκία). Διαγράφεται λοιπόν πολύ μεγάλος κίνδυνος τα νοσήματα αυτά να εισέλθουν και  πάλι στην περιοχή μας και να έχουμε νέο κύμα επιζωοτιών. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Δ/νση Κτηνιατρικής παρακαλεί για την τήρηση όλων εκείνων των μέτρων που θα  ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο εισόδου αυτών των νοσημάτων στο έδαφος της Περιφέρειας:

Μέτρα προστασίας στις εκμεταλλεύσεις

– Κατασκευή περίφραξης, απολυμαντικής τάφρου στην είσοδο. Τακτικός καθαρισμός, απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις και τα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται.

– Απαγόρευση εισόδου προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την εκμετάλλευση.

– Απαγόρευση εισόδου ζώντων ζώων που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα Κτηνιατρικά Πιστοποιητικά.

– Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων.

– Καταπολέμηση εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα.

– Καθημερινή παρατήρηση των ζώων της εκμετάλλευσης και άμεση ενημέρωση των τοπικών Κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων.

Ζώντα ζώα και Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης

– Απαγορεύεται η διακίνηση ζώντων ζώων και των ζωικών προϊόντων από την Τουρκία προς την Ελλάδα για εμπορικούς σκοπούς αλλά και για προσωπική χρήση.

Επειδή η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική για την εκρίζωσή των επιζωοτιών, απευθύνεται παράκληση για  επαγρύπνηση και συνεργασία των κτηνοτρόφων, ιδιωτών κτηνιάτρων, επαγγελματιών του χώρου με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, και υπενθυμίζεται η υποχρέωσή τους για άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση υποψίας εμφάνισης νοσήματος.