Πολυεπιστημονικό συνέδριο με θέμα «20 χρόνια (1995-2015) Κτηματολόγιο – Νομικές, Τεχνικές, Περιβαλλοντικές διαστάσεις», πρόκειται να συνδιοργανώσουν στις 17 και 18 Απριλίου στην Κομοτηνή, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης και το Κέντρο Κτηματολογικών Μελετών.

Η Ροδόπη, όπως σημειώνει και ο Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης κ. Γιάννης Κυριαζής, που μαζί με τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Κυμπαρίδη έχει επιφορτιστεί με την οργανωτική ευθύνη του συνεδρίου, είναι από τις πρώτες περιοχές της χώρας όπου ξεκίνησε η εφαρμογή του κτηματολογίου, γεγονός που αντανακλά και το αυξημένο ενδιαφέρον που θα παρουσιάσουν οι εισηγήσεις.

Στις εργασίες του συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Παπανικολάου, έχουν προσκληθεί και εκπρόσωποι της «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.», καθώς και του αρμόδιου Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.