Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Ροδόπης ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διακρατική συνάντηση εταίρων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ERASMUS+ «Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση» με τίτλο «Bringing Europe Home at Schoοl» (2017-1-EL01-KA201-036148 – 10/2017-10/2019), τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 10:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στο Παράρτημα Κομοτηνής.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Ροδόπης θα φιλοξενήσει εταίρους από την Αυστρία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Λετονία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, για τους σκοπούς του Προγράμματος και για να «φέρει» την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τις ειδικές Ευρωπαϊκές Ημέρες στη σχολική εκπαίδευση μέσω ειδικών δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσουν οι παρακάτω σχολικές μονάδες: 5ο Νηπ/γείο Κομοτηνής, 13ο Νηπ/γείο Κομοτηνής, Νηπ/γείο Άνω Βυρσίνης, 1ο Δ.Σ. Κομοτηνής, 3ο Δ.Σ Κομοτηνής, 5ο Δ.Σ. Κομοτηνής, 6ο Δ.Σ. Κομοτηνής, 8ο Δ.Σ. Κομοτηνής, Διαπολιτισμικό Δ.Σ. Σαπών, Διαπολιτισμικό Δ.Σ. Ιάσμου, 2ο Μειονοτικό Δ.Σ. Κομοτηνής, Μειονοτικό Δ.Σ. Άνω Βυρσίνης.

 Οι δραστηριότητες εστιάζουν στην ανταλλαγή καλών εκπ/κών πρακτικών και στη διοργάνωση κοινών μαθησιακών δράσεων στο πλαίσιο ημερών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.