ΑΡΧΑΙΑΣε σύσκεψη με τους προϊσταμένους και εκπροσώπους των Εφορειών Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία συμμετείχε και η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Ζωή Κοσμίδου, με θέμα τη διασύνδεση του πολιτιστικού και αρχαιολογικού προϊόντος της Περιφέρειας, προήδρευσε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης.

Η πρόσκληση του Περιφερειάρχη έγινε προκειμένου να συντονιστούν οι προσπάθειες ανάδειξης του ιστορικού αποθέματος της Περιφέρειας, του ανασκαφικού έργου και της παρουσίασής του στο ευρύ κοινό, και με κύριο στόχο την αξιοποίησή του ως μοχλό ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση των ιστορικών καταβολών του τοπικού πληθυσμού.

«Ο πολιτισμός μας είναι ο πιο σημαντικός μας πυλώνας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, και θα υποστηρίξουμε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις για την ανάδειξη και την αξιοποίηση των αρχαιολογικών μας χώρων», δήλωσε με έμφαση ο Περιφερειάρχης, και ζήτησε από τους αρμόδιους μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα να υποβάλλουν προτάσεις που θα συνοδεύονται από ενδεικτικό προϋπολογισμό, για να προχωρήσει ο προγραμματισμός για την υλοποίησή τους.

Παράλληλα ο κ. Παυλίδης, επισήμανε ότι στο εξής, για την ενίσχυση του τομέα του τουρισμού, «οι δράσεις πολιτισμού και τα αρχαιολογικά ευρήματα  θα παρουσιάζονται, όχι μεμονωμένα αλλά μέσα σ’ ένα συνολικό περιφερειακό προγραμματισμό πολιτιστικής προβολής».