Η Στέγη Πολιτισμού, Παράδοσης & Λαογραφίας “Φιλοτέχνες”, ιδρύθηκε από μια ανήσυχη με τα πολιτιστικά και λαογραφικά δρώμενα, ομάδα νέων, και αριθμεί 31 ιδρυτικά μέλη.

Μερικοί από τους σκοπούς του Σωματείου είναι:

  • Η πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη της παράδοσης και της λαογραφίας του τόπου μας.
  • Η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών του Σωματείου.
  • Η προβολή, η διάσωση, η διατήρηση και η ανάδειξη των στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού, της παράδοσης και της λαογραφίας του τόπου μας.
  • Η συνεχής βελτίωση του πνευματικού επιπέδου των μελών του Σωματείου και η επωφελή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μελών.
  • Η συστηματική καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Τόπου μας, με τη διάσωση, διατήρηση και προβολή των ιστορικών στοιχείων, των ιδιωματισμών της γλώσσας, των εθίμων και παραδόσεων των κατοίκων, της αρχιτεκτονικής παράδοσης και συνολικά όλων των στοιχείων πολιτιστικής μνήμης.
  • Η συνεχής μέριμνα για τη στήριξη και ανάδειξη σύγχρονων μορφών λαϊκής έκφρασης και δημιουργίας που αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν το συνεχές του πολιτισμού μέσα στην ιστορική διαδρομή του ανθρώπου.
  • Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ανάδειξη των πνευματικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. δυνάμεων της περιοχής.
  • Η ηθική και υλική στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών ατόμων, ομάδων, Φορέων, θεμάτων που άπτονται της πνευματικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής δραστηριότητας του Σωματείου, για μια ενιαία, αδιάσπαστη, κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή των μελών.
  • Η φροντίδα για την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την προβολή σύγχρονων μορφών λαϊκής καλλιτεχνικής έκφρασης.
  • Η ενθάρρυνση των νέων του Σωματείου να ενασχοληθούν με τον πολιτισμό, τη λαογραφία, τη παράδοση, τα γράμματα και τις τέχνες.

Η Στέγη Πολιτισμού, Παράδοσης & Λαογραφίας “Φιλοτέχνες” θα δημιουργήσει τμήματα, τα οποία θα έχουν ως στόχο να φέρουν κοντά του όλες τις ηλικιακές ομάδες της πόλης. Τα τμήματα αυτά θα ανακοινωθούν επίσημα το προσεχές διάστημα. Επίσης στόχος των “Φιλοτεχνών” είναι η συνεχής προβολή της πόλης της Κομοτηνής και φυσικά των μελών του μέσα από σειρές εκδηλώσεων.