Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας, και πως μπορείτε να κινηθείτε σε περίπτωση που παραβιάζονται;

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, οι ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής κοινής ησυχίας, είναι:

  • Κατά τη θερινή περίοδο (από 1/4 έως 30/9): από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
  • Κατά τη χειμερινή περίοδο (από 1/10 έως 31/3): από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Οι παραβάτες διώκονται σε βαθμό πταίσματος.

Οι καταγγέλλοντες μπορούν να απευθύνονται στην Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης, καθώς και να υποβάλλουν Έγκληση σε βάρος των παραβατών.