– Με ομιλήτρια τη βιογράφο του, Δέσποινα Βλαχοστεργίου-Βασβατέκη.

Πνευματικό μνημόσυνο για τα 65 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, πραγματοποιούν ο Σύνδεσμος Φίλων Καραθεοδωρή Κομοτηνής και το Δημοτικό Μουσείο Καραθεοδωρή, που συναποτελούν σήμερα στην Κομοτηνή την «Ιθάκη» στην οποία επέστρεψε ο Καραθεοδωρή για να λάβει τη δόξα που δικαιούται.

Η εκδήλωση θα λάβει την Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ. στη Λέσχη Κομοτηναίων, και κατά τη διάρκειά της, η λογοτέχνης, βιογράφος του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και πνευματικό παιδί της οικογένειας των Καραθεοδωρήδων, κ. Δέσποινα Βλαχοστεργίου-Βασβατέκη, θα παρουσιάσει τη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού.

Ο θάνατος του Καραθεοδωρή αναγγέλθηκε επίσημα στην ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών, στις 23 Φεβρουαρίου του 1950.

Ο τότε πρόεδρος της Ακαδημίας, μεταξύ άλλων θα πει: «Μία εξέχουσα φυσιογνωμία της διεθνούς επιστήμης εξέλιπε». Ο δε, ακαδημαϊκός, Ιωάννης Καλιτσουνάκης, μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα: «Η απώλεια του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, είναι απώλεια για την Ελλάδα και για τη διεθνή επιστήμη. Την Ελλάδα τίμησε στο εξωτερικό κατά τη μακροχρόνια παραμονή του, την τίμησε ως άνθρωπος πολιτισμένος, ως επιστήμονας, και ως Έλληνας πατριώτης». Επίσης, ο ακαδημαϊκός και φίλος του Γιώργος Ιωακείμογλου, θα εκφωνήσει για τον εκλιπόντα αδάμαντα της επιστήμης: «Ό,τι παρήλθε, πέρασε και δε ξαναγυρίζει. Μ’ αν είχε λάμψη δυνατή, και πάλι θα φωτίζη». Ενώ στο συλλυπητήριο τηλεγράφημά του προς τον γιο του, μεταξύ άλλων γράφει: «Είχα τότε την ευκαιρία να γνωρίσω εκ του πλησίον τον μεγάλο επιστήμονα, τον τέλειον άνθρωπον, και τον ακραιφνή Έλληνα πατριώτη. Κατά τας πολλάς συναντήσεις μας εν Αθήναις και Μονάχω κατά τα προπολεμικά έτη, εθαύμαζα πάντοτε τα σπάνια προτερήματα του ανδρός». Ακόμη, ο αείμνηστος καθηγητής Νείλος Σακελλαρίου, γράφει για τον άνθρωπο Καραθεοδωρή: «Η ανατροφή και η οικογενειακή μόρφωσις του Καραθεοδωρή ήσαν Ελληνοπρεπείς. Καίτοι έζη εν Γερμανία, όπου και έλαβε και διετήρησε το αξίωμα τακτικού Καθηγητού του Πανεπιστημίου και του Ακαδημαϊκού και του Geheimrat (μυστικοσυμβούλου), διετήρησεν ακμαίον και αμάραντον τον θαυμασμόν του και την αγάπην του προς την Αθάνατο Ελλάδα, την οποίαν και ετίμα εξαιρετικώς διά της προσωπικής του αξίας και ικανότητος. Ταύτα διαπιστούμεν εξ ιδίας και αυτοπροσώπου αντιλήψεως». Τέλος, ο ακαδημαϊκός της Βαυαρικής Ακαδημίας επιστημών, Oscar Perron, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό του είπε: «Ένας από τους λαμπρότερους μαθηματικούς, έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και επηρεάσει αποφασιστικά την Eπιστήμη. Ένας άνδρας με ασυνήθιστη και πλατιά παιδεία, ως ανήκων στο ελληνικό έθνος με το υψιπετές πνεύμα του και την αδιάκοπη αναζήτηση της γνώσης, συνέχισε την παράδοση και την κληρονομιά της Κλασσικής Ελλάδας».