ΟΠΕΚΕΠΕO Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων  (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης, ανακοίνωσε, ότι αφού πρώτα ολοκληρώθηκαν οι σχετικοί έλεγχοι, πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές για την εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης 2013 καθώς και της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος, της Διεπαγγελματικής Βάμβακος αλλά και όλων των παράλληλων δράσεων του άρθρου 68 (πρόσθετη αιγοπρόβειου, ειδική στήριξη βόειου, καλλιέργεια πατάτας, κ.τ.λ.).

ΜΠΑΤο συνολικό ποσό πληρωμής σε όλα τα καθεστώτα ξεπέρασε τα 32.200.000 ευρώ και αφορά παραγωγούς σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, το ποσό πληρωμής της εξόφλησης για την Ενιαία Ενίσχυση έτους 2013, έφτασε τα 19.550.000, ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό εξόφλησης για την εκκαθάριση της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος, έφτασε τα 1.060.000 ευρώ.

Οι παραγωγοί  μπορούν να ενημερώνονται για τις πληρωμές και από το site του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε  www.opekepe.gr