Με την “έλευση” του χειμώνα μεγάλοι πληθυσμοί παπιών κατέκλυσαν τη λίμνη Βιστωνίδα.

Στις τελευταίες γενικές καταγραφές ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καταγράφηκαν στη λίμνη περισσότερες από 10.000 πάπιες!

Αναλυτικά:

  • 4.003 Σφυριχτάρια (Anas penelope).
  • 3.066 Κιρκίρια (Anas crecca).
  • 2.251 Πρασινοκέφαλες πάπιες (Anas platyrhynchos).
  • 471 Γκισάρια (Aythya ferina).
  • 373 Χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata).
  • 46 Μαυροκέφαλες πάπιες (Aythya fuligula).

Επίσης, αρκετές είναι και οι Φαλαρίδες (Fulica atra), ενώ έντονη παρουσία έχουν και τα Σκουφοβουτηχτάρια (Podiceps cristatus) και τα Μαυροβουτηχτάρια (Podiceps nigricollis).

Στη γειτονική λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος, ενδιαφέρον έχουν οι μεγάλοι πληθυσμοί από Ψαλίδες (Anas acuta) – 210 άτομα, Θαλασσοπρίστες (Mergus serrator) – 59 άτομα και Αργυροπελεκάνους – 339 άτομα, ενώ φυσικά δεν λείπουν και άλλα είδη παπιών – 150 Καλημάνες, δε, πετούσαν πάνω από την λιμνοθάλασσα.

*Η λίμνη Βιστωνίδα (στα όρια των νομών Ροδόπης και Ξάνθης), είναι η τέταρτη μεγαλύτερη της Ελλάδας, συνολικής έκτασης 45 τ. χλμ, με μέγιστο μήκος 12,5 χλμ και μέγιστο πλάτος 7 χλμ. Στη λίμνη εκβάλουν τρεις μικροί ποταμοί που την τροφοδοτούν με νερό. Το μέσο βάθος της υπολογίζεται στα τέσσερα μέτρα και συνδέεται με τη θάλασσα και τον Βιστωνικό Κόλπο (Πόρτο Λάγος), μέσω στενών καναλιών. Λόγω του θαλασσινού νερού που εισέρχεται στη λίμνη, το νερό της παρουσιάζει μεταβολές αλατότητας. Τα αβαθή ύδατά της προσφέρονται για ιχθυοτροφικές δραστηριότητες με την εκμετάλλευση των μετακινήσεων των ψαριών από και προς το εσωτερικό της, κυρίως για πολλαπλασιασμό. Έτσι, πέριξ των καναλιών σύνδεσης της λίμνης με τη θάλασσα, έχουν αναπτυχθεί ιχθυοτροφικές δραστηριότητες.