Μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016, και ήδη από την 1/1/2017, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στη βάση των πραγματικών οικονομικών τους δυνατοτήτων και όχι επί αυθαίρετα καθορισμένων ασφαλιστικών κλάσεων που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματική κατάσταση των ασφαλισμένων.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, το 88% των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, καταβάλλει πλέον μικρότερες εισφορές από αυτές που κατέβαλε με το παλαιό σύστημα.

Τούτων δοθέντων, “και άρα έχοντας κερδίσει το στοίχημα της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού, αλλά και χάρη στην καλή πορεία των δημόσιων οικονομικών, η Κυβέρνηση προχωρά στο επόμενο βήμα”, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο είναι η ελάφρυνση των εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ, συνολικά για 250.000 μη μισθωτούς.

Συγκεκριμένα, από την 1/1/2019, διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά για την κύρια σύνταξη (117,2 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους, και 74 ευρώ για αγρότες) επιτυγχάνεται:

  • Μείωση κατά 33,3%, και συγκεκριμένα από 20% που είναι σήμερα, στο 13,33% (όσο δηλαδή η εργοδοτική εισφορά στην περίπτωση των μισθωτών), της ασφαλιστικής εισφοράς για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων.
  • Μείωση επίσης κατά 33,3% δηλαδή στο 12% από 18% που θα ήταν την 1/1/2019, για την κύρια σύνταξη των αγροτών.
  • Επιπλέον, για τους αυταπασχολούμενους επιστήμονες μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται στην ελάχιστη βάση υπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι ανεξαρτήτως εισοδήματος, η εισφορά δεν θα ξεπερνά το ελάχιστο που ισχύει σήμερα των 64,5 ευρώ/μήνα. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση που θα ελαφρύνει ουσιαστικά τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και θα αυξήσει το πραγματικά διαθέσιμο εισόδημά τους.

“Αφήνοντας πίσω τα ελλείμματα και την αβεβαιότητα, οι προοπτικές που ανοίγονται για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης προοιωνίζονται μόνο θετικές παρεμβάσεις για τους ασφαλισμένους. Η ανάκτηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο σε όσους λειτουργούν υπονομευτικά απέναντι στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και επιδιώκουν την επικράτηση των ιδιωτικών κριτηρίων στο ασφαλιστικό σύστημα, επισημαίνεται ακόμη στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ