Την πρώτη πιλοτική λειτουργία ορνιθολογικού ραντάρ στη ζώνη των αιολικών πάρκων της Θράκης, πραγματοποίησαν το WWF Ελλάς και η εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων NCC.

Τα τελευταία χρόνια τέτοια ραντάρ έχουν χρησιμοποιηθεί με σημαντική επιτυχία στο εξωτερικό, περιορίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην ορνιθοπανίδα. Πρόκειται για συστήματα που εντοπίζουν την παρουσία και την κίνηση πουλιών στην περιοχή ενός αιολικού πάρκου, και μέσω ειδικού λογισμικού δίνουν εντολή προσωρινής παύσης λειτουργίας των ανεμογεννητριών ή ενεργοποίησης μηχανισμών εκφοβισμού των πουλιών ώστε αυτά να απομακρυνθούν αλλάζοντας πορεία.

ΡΑΝΤΑΡ 3Σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, πραγματοποιήθηκε και επίδειξη του συστήματος, σε εκπροσώπους εταιρειών και μελετητικών γραφείων, όπως και σε εκπροσώπους υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τις γνωμοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις των αιολικών πάρκων στη Θράκη.

H δοκιμαστική λειτουργία του ραντάρ στον Έβρο και στη Ροδόπη, κατέδειξε πως το έντονο ανάγλυφο των περιοχών θέτει περιορισμούς στη χρήση των συστημάτων αυτών, απαιτώντας τη χρήση συνδυασμού μεθόδων ή συστοιχίας ραντάρ για πλήρη κάλυψη της περιοχής ενός αιολικού πάρκου, επιβεβαιώνοντας πως οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες, ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι ακόμη δεδομένη και απαιτείται εκτεταμένη προκαταρκτική έρευνα κατά περίπτωση πριν προχωρήσει η πρακτική εφαρμογή τους.

ΡΑΝΤΑΡ 1«Η προσπάθειά μας αυτή είναι το πρώτο βήμα για να δούμε κατά πόσο στις ειδικές συνθήκες της Θράκης η χρήση ραντάρ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στην ορνιθοπανίδα», σημειώνει ο κ. Άλκης Καφετζής από το WWF Ελλάς, καθώς η εύρεση λύσης στο πρόβλημα που δημιουργεί η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στα σπάνια και προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας της Θράκης, όπως ο Μαυρόγυπας, ο Ασπροπάρης, το Όρνιο και ο Χρυσαετός, αποτελεί για την οργάνωση βασική προτεραιότητα.

Η NCC συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE “Windfarms and Wildlife” που στοχεύει στην ανάδειξη των πλέον σύγχρονων μεθόδων που θα βελτιώσουν τη συμβατότητα της ανάπτυξης αιολικών πάρκων με τους στόχους της διατήρησης της βιοποικιλότητας της Ε.Ε., γι’ αυτό και η συνεργασία με το WWF Ελλάς θα συνεχιστεί με σκοπό να ελεγχθούν και άλλα σύγχρονα συστήματα.