Πανελλαδική άσκηση αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) για το συγκεκριμένο νόσημα.

Η άσκηση, στην οποία συμμετείχαν οι κτηνιατρικές αρχές της χώρας υπό τον συντονισμό του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ, είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα με σκοπό να βελτιώσει το επίπεδο ετοιμότητας των κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση εισόδου του νοσήματος στη χώρα, δεδομένης της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης στη γειτονική Τουρκία.

Οι κτηνιατρικές αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν προσομοίωση εστίας του νοσήματος, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και τα αποτελέσματα για το επίπεδο ετοιμότητάς τους και συνεργασίας τους με την Κεντρική Αρχή του ΥπΑΑΤ, κρίνονται θετικά.