Απαντώντας στο δελτίο Τύπου με το οποίο η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Κομοτηνής κ. Φελίνα Καζάκου ζητά τη σύγκληση του τοπικού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γιώργος Πετρίδης, με δελτίο Τύπου, υπογραμμίζει οτι το εν λόγω θεσμικό όργανο συνήλθε από τις 3/12/2015, ωστόσο η κ. Καζάκου αν και προσεκλήθη καθότι μέλος του, εντούτοις απουσίασε από τη σύσκεψη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πετρίδης, επισυνάπτοντας και τα σχετικά έγγραφα, αναφέρει:

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΦΕΛΙΝΑ 4 - Αντίγραφο“Σχετικά με τις ανακρίβειες του δελτίου τύπου της κ. Φελίνας Καζάκου, όσον αφορά τα περί της πολιτικής προστασίας, της υπενθυμίζουμε ότι το αρμόδιο όργανο του οποίου τη σύγκληση ζητά (Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας), συνεδρίασε, στις 3/12/2015, και παρ’ ότι η ίδια ως μέλος του προσκλήθηκε, εντούτοις ήταν η μόνη από πλευράς των παραγόντων του Δήμου που απουσίασε, όπως επίσης απουσίασε και ο αναπληρωτής της κ. Αντώνης Γραβάνης.

Την παραδίδουμε στην κρίση των συνδημοτών μας…

Αν και αυταπόδεικτα τα παραπάνω, προς επίρρωση ωστόσο αυτών, παραθέτουμε την Πρόσκληση που θεσμικά και υπηρεσιακά επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του οργάνου (τακτικά και αναπληρωματικά), καθώς και το Πρακτικό των παρόντων και απόντων μελών από τη σύσκεψη.

Για την «Κοινωνία Πολιτών»

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

Γιώργος Πετρίδης”