«Βαθιά προβληματισμένος», δήλωσε ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γιώργος Παυλίδης, αναφερόμενος στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υποχρεώνει Δήμους και Περιφέρειες να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Παραπέμποντας, δε, στο άρθρο 102, παράγραφο 2, του Συντάγματος, περί διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, σχολίασε με νόημα: «Παραβιάζουν το Σύνταγμα όταν διατάσσουν μεταφορά διαθεσίμων στην ΤτΕ. Στους θεσμούς όπως της Αυτοδιοίκησης, στο δικαίωμα της κοινωνίας να ρυθμίζει τα τοπικά της πράγματα, δεν χωρούν εκπτώσεις. Ούτε σιωπή, από κανέναν μας».