ΠΑΥΛΤη θέση ότι απαιτείται βιώσιμη λύση για τη λειτουργία του Συνεδριακού-Πολιτιστικού Κέντρου (Μέγαρο Μουσικής), “κατά το δυνατόν ανταποδοτική και σε συνέργεια με το Δήμο Κομοτηνής, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση” διατύπωσε ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Γιώργος Παυλίδης.

Σε σχετική γραπτή δήλωσή του,με αφορμή το γεγονός της αποστολής σειράς επιστολών τις τελευταίες ημέρες προς τον Περιφερειάρχη και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το ζήτημα της σύστασης Οργανισμού από το Υπουργείο, ο κ.Παυλίδης σημειώνει ότι «Το Μέγαρο είναι μια  δομή  υψηλών απαιτήσεων και προσδοκιών για την κοινωνία της Ροδόπης και όλης της Περιφέρειας, στην οποία και ανήκει κατά κυριότητα. Η κοινωνία μας δαπάνησε τεράστια ποσά για την ανέγερσή του και επιβάλλεται η ανταπόδοσή τους προς αυτήν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο Περιφερειάρχης υπογραμμίζει επίσης “το ενδιαφέρον μας για την επίλυση των πολύχρονων προβλημάτων και των αγκυλώσεων περί τη λειτουργία του θα είναι απεριόριστο ενώ προσθέτει  “ήδη αναζήτησα, επειδή δεν υπάρχει φάκελος στην Περιφέρεια, τη συγκρότηση ενημερωτικού φακέλου, ώστε με γνώση να προβούμε στις δέουσες ενέργειες. Καταλήγοντας ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ σημειώνει χαρακτηριστικά πως “η λύση πρέπει να είναι βιώσιμη, κατά το δυνατόν ανταποδοτική και σε συνέργεια με τον οικείο Δήμο Κομοτηνής, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που βιώνει ο τόπος».