Την ένταξη του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας ΑΜΘ», προϋπολογισμού 2.909.531 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» του ΕΣΠΑ, υπόγραψε ο  Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος.

Η Πράξη αφορά την ενίσχυση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική διαδικασία στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση, με την προμήθεια σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξωτερικών σκληρών δίσκων, ασύρματων σημείων πρόσβασης, διακομιστών, διαδικτυακών καμερών, διαδραστικών συστημάτων και σετ ρομποτικής.

Η Πράξη αφορά 671 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας, όπως αυτές καθορίστηκαν σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.