Την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» του ΕΣΠΑ, του έργου με την κωδική ονομασία «Εξοπλισμός αστυνομικών υπηρεσιών για παρεμβάσεις ενεργητικής ασφάλειας μεταφορών», προϋπολογισμού 1.998.900 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος. 

Η Πράξη αφορά την προμήθεια αστυνομικού εξοπλισμού, όπως οχήματα, ασύρματοι επικοινωνίας και φορητά ραντάρ, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αστυνόμευσης και της ασφάλειας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, με στόχο τη μείωση, την πρόληψη και την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.