Δεύτερη σε κρούσματα σαλμονέλωσης μετά από την Αττική.

Ανησυχητικά κρίνονται τα στοιχεία που παρουσίασε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για την πορεία των δηλωθέντων λοιμωδών νοσημάτων από το 2010 έως και το 2015 στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που αντλήθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ και το σύστημα επιτήρησης νοσηρότητας, το 2015 καταγράφηκε αύξηση των κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων κατά 4,5%, με 3.405 κρούσματα έναντι 3.251 το 2014. Το 2013 τα κρούσματα ανέρχονταν σε 2.804, το 2012 σε 2.885, ενώ το 2011 και το 2010 σε 3.449 και 5.393 αντίστοιχα.

Ανά κατηγορία νοσημάτων, αύξηση της τάξης του 22% παρουσιάζουν τα κρούσματα γρίπης (1.495 το 2015 έναντι 1.225 το 2014), κατά 100% τα κρούσματα ελονοσίας (84 το 2015 έναντι 38 το 2014), και κατά 33,2% η σαλμονέλωση. Αντίθετα, μείωση παρουσιάζουν τα κρούσματα φυματίωσης (κατά 9,5%) και ιογενούς μηνιγγίτιδας (κατά 57,6%).

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, η σαλμονέλωση, μετά την Αττική (164 κρούσματα) παρουσιάζει μεγαλύτερη επίπτωση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (56 κρούσματα) και στην Κρήτη (47 κρούσματα). Η φυματίωση παρουσιάζει έναν σημαντικό αριθμό κρουσμάτων στην Αττική (178), με επίκεντρο στην Αθήνα. Όσον αφορά στη μηνιγγίτιδα, εμφανίζει τη μεγαλύτερη επίπτωση στη Θεσσαλία (21) και στην Αττική (178), ενώ η βακτηριακή μηνιγγίτιδα, στην Αττική (64) και την Κεντρική Μακεδονία (16). Τέλος, στη Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά επίπτωσης σε βρουκέλλωση, σε περιπτώσεις 29 και 22 αντίστοιχα.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το 2015 καταγράφηκαν συνολικά 154 κρούσματα των πέντε συχνότερων λοιμωδών νοσημάτων, περιλαμβανομένης της γρίπης, αριθμός που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των κρουσμάτων στη χώρα.

Περιφέρεια Σύνολο κρουσμάτων Βρουκέλλωση Μηνιγγίτης βακτηριακή Μηνιγγίτης ιογενής Σαλμονέλωση Φυματίωση
Αττική 1.840    55% 4               4% 64       41% 30       21% 164         36% 178     38%
Β. Αιγαίο 58           2% 0               0% 2           1% 3           2% 12             3% 5           1%
Ν.Αιγαίο 62           2% 2               2% 2           1% 2           1% 8               2% 3           1%
Κρήτη 133         4% 1               1% 15       10% 11         8% 47           10% 14         3%
Αν. Μακ. – Θράκη 154         5% 10             9% 10         6% 9           6% 56           12% 21         5%
Κ.Μακεδονία 255         8% 4               4% 16       10% 18       13% 22             5% 88       19%
Δ.Μακεδονία 42           1% 5               5% 2           1% 1           1% 10             2% 10         2%
Ήπειρος 64           2% 4               4% 4           3% 3           2% 11             2% 21         5%
Θεσσαλία 203         6% 22           20% 11         7% 31       22% 33             7% 21         5%
Ιόνια Νησια 67           2% 2               2% 5           3% 1           1% 23             5% 10         2%
Δυτ. Ελλάδα 159         5% 29           26% 15       10% 24       17% 23             5% 35         8%
Στ.Ελλάδα 147         4% 14           13% 5           3% 5           4% 32             7% 28         6%
Πελοπόννησος 133         4% 13           12% 6           4% 3           2% 19             4% 29         6%
Λοιπά (Αγν.διαμονής) 80 0 0 4 5 3