Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργου Παυλίδη, πραγματοποιήθηκε, στην Κομοτηνή συνάντηση εργασίας με τους εκπροσώπους της ΔΕΠΑ Α.Ε. και με θέμα την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου για οικιακή χρήση στις πέντε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκαν:

α. Η κατασκευή υποδομών διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης και οικιακής χρήσης μήκους 340 χιλιομέτρων σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα.

β. Ο προϋπολογισμός προσδιορίστηκε στα 21,6 εκατ. ερυρώ,  εκ των οποίων τα 5,5 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020, και τα υπόλοιπα η ΔΕΠΑ Α.Ε.

γ. Η θέση του Περιφερειάρχη, πέραν του οριστικοποιηθέντος έργου, για μια πρώτη ανάπτυξη των δικτύων σε επίπεδο που να δίνει τη δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης, είναι η πλήρης κάλυψη των πόλεων με δίκτυα υποδομής. Προς το σκοπό αυτό η Περιφέρεια διαθέτει άλλα 10 εκατ. ευρώ περίπου.  Η ΔΕΠΑ Α.Ε. συμφώνησε για την επέκταση των δικτύων στο σύνολο των πόλεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί δανειακή χρηματοδότηση χαμηλού επιτοκίου για να καλύψει τη συμμετοχή της.  Προς την κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Επιτελικές δομές και Ειδικές Υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα συνάντηση εργασίας στην Αθήνα για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με υψηλές πιθανότητες.

δ. Στόχος, μέχρι το πέρας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, είναι να ολοκληρωθούν τα δίκτυα στις συγκεκριμένες πόλεις ενώ θα αναζητηθούν και διαδρομές επιδότησης του κόστους μετατροπής για τους καταναλωτές.

Στη συνάντηση, εκτός από τον Περιφερειάρχη, συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΑΜΘ με συνεργάτες του,  η Εκτελεστική Γραμματέας ΑΜΘ, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ενώ εκ μέρους της ΔΕΠΑ Α.Ε. ο Διευθυντής δραστηριοτήτων – διανομής αερίου κ. Τερζόπουλος και ο Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης κ. Κωστόπουλος με συνεργάτες τους.

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Οριστικοποιήσαμε κατ’ αρχήν  τη συμφωνία κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια. Είναι καίριο έργο που έπρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον προ δεκαετίας. Εργαζόμαστε συγκροτημένα για να καλύψουμε κάθε χρηματοδοτικό κενό διερευνώντας το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου ώστε στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο να ολοκληρωθεί. Ανατρέπεται η στασιμότητα.  Το όφελος των καταναλωτών – πολιτών αλλά και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής θα είναι πολύ μεγάλο. Ζητούμε τη στήριξη όλων των παραγόντων του τόπου για την ολοκλήρωσή του. Σε δεύτερη φάση στόχος μας  είναι να καλυφθούν και οι υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας».