Στις σχολές του πανεπιστημίου της Θράκης θα εισαχθούν 4.064 φοιτητές, έναντι 3.805 της χρονιάς 2017-2018 / Περισσότεροι και στη Νομική Κομοτηνής.

  • 74.692 οι εισακτέοι συνολικά στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 – Αύξηση έναντι της τρέχουσας χρονιά, κατά 3.966 θέσεις.

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 1123 Β΄/27-3-2018) η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».

Ειδικότερα:

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

Αναλυτικοί Πίνακες σε μορφή xls