ΔΑΚΟΠΑΓΙΔΑΠερισσότερες δακοπαγίδες, σε περισσότερα σημεία της ευρύτερης ελαιοκομικής ζώνης Μάκρης – Αλεξανδρούπολης, για την καλύτερη παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς, και για την ειδοποίηση των ελαιοπαραγωγών όταν συντρέχει λόγος για να ψεκάσουν της ελιές τους, τοποθετήθηκαν φέτος από τους Γεωπόνους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου (ΔΑΟΚ), και την αρμόδια για την προώθηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον νομό, Ομάδας Εργασίας.

Η δράση είναι ανεξάρτητη από την αντίστοιχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ελαιοκομικού Ταμείου που αναπτύσσεται στη Σαμοθράκη και στην Μαρώνεια, και αποσκοπεί στην έγκυρη και έγκαιρη επέμβαση καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Οι δακοπαγίδες τοποθετήθηκαν στις 14 του μήνα, θα παραμείνουν στα κτήματα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, και θα παρακολουθούνται από τους Γεωπόνους της ΔΑΟΚ, οι οποίοι καλούν τους ελαιοπαραγωγούς να μην τις πειράξουν, «για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα πού θέλουμε για την εξέλιξη του πληθυσμού του εντόμου στην περιοχή μας κατά την φετινή ελαιοκομική περίοδο», όπως επισημαίνουν.