Οι διατάξεις του ν. 4.369/2016 θεσπίζουν ένα σύγχρονο, αντικειμενικό, διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων, με διαδικασίες στις οποίες μετέχουν εκπρόσωποι του ΑΣΕΠ και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Για πρώτη φορά προβλέπεται η μοριοδότηση της πραγματικής και όχι πλασματικής άσκησης καθηκόντων ευθύνης: Κανένας μετακλητός υπάλληλος που υπηρετεί σε θέση που δεν συνδέεται με την άσκηση καθηκόντων ευθύνης, δεν έχει προνομιακή μοριοδότηση, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν. Επιπλέον, το χρόνιο αίτημα των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης που διέθεταν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, έχει ικανοποιηθεί με την έκδοση του Π.Δ.69/2016, στο οποίο προβλέπεται η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

Στο ίδιο πνεύμα, της ενίσχυσης της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της ασφάλειας δικαίου, προβλέφθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε άρθρο του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018), η αναγνώριση της πραγματικής άσκησης καθηκόντων σε Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης, προς άρση οποιουδήποτε ερμηνευτικού ζητήματος. Αυτή η ρύθμιση αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρέτησαν κατά το παρελθόν σε θέσεις ευθύνης Ν.Π.Ι.Δ., και συνεπώς κυρίως εκείνους που θήτευσαν επί προηγούμενων κυβερνήσεων.

Τούτων δοθέντων, κύκλοι του Υπουργείου Διολκητικής Ανασυγκρότησης, σχολιάζουν: “Εντύπωση επομένως προκαλεί το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια παρερμηνείας, με δημοσιεύματα και τοποθετήσεις που επιχειρούν να καλλιεργήσουν κλίμα παραπληροφόρησης ότι οι προϊστάμενοι του δημοσίου τομέα θα επιλέγονται πλέον με κομματικά κριτήρια”, εκδηλώνεται τρεις μήνες μετά την ψήφιση αυτής της διάταξης, και με την ευκαιρία της έκδοσης μιας εφαρμοστικής εγκυκλίου.